Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

H. Jozef, bruidegom van de H. Maagd Maria

Jésus 12 ans (Arcabas, Eglise Saint-Hugues, St-Hugues de Chartreuse, © Arcabas)
Lc 2:46-47

‘Pas na drie dagen vonden ze Hem in de tempel; Hij zat er midden tussen de rabbi’s, luisterde naar hen en stelde hun vragen. Allen die Hem hoorden, stonden versteld van zijn inzicht en zijn antwoorden.

Volgende mis Vorige mis