Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Dinsdag van de tweede week van de Veertigdagentijd

Snow and our sin
jes 1:16-19

Wast u eerst. en wordt rein! Weg uw boosheid uit mijn ogen. Houdt op met kwaad. leert het goede doen. Behartigt het recht. en helpt den verdrukte. Geef den wees wat hem toekomt. neemt het voor de weduwe op! Komt. dan maken wij er met elkander een eind aan. Spreekt Jahweh! Al zijn uw zonden als scharlaken. ze zullen wit zijn als sneeuw. Of rood als purper. ze zullen blank zijn als wol. Zo ge gewillig zijt en gehoorzaam. Zult ge het vette der aarde genieten.

Volgende mis Vorige mis