Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Maandag van de tweede week van de Veertigdagentijd

Giving
lc 6:38

Geeft, en u zal worden gegeven: een goede, volgestampte, geschudde en overlopende maat zal u in de schoot worden gestort. Want met de maat, waarmee ge meet, zal ook u worden gemeten.

Volgende mis Vorige mis