Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Zaterdag van de eerste week van de Veertigdagentijd

Jess Black And Jean Michel Basquiat Comparisons Subside (Jean Michel Basquiat)
mt 5:44

Maar Ik zeg u. Bemint uw vijanden. en bidt voor wie u lasteren en vervolgen.

Volgende mis Vorige mis