Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Donderdag van de eerste week van de Veertigdagentijd

Perseverance in faith
mt 7:7-8

Vraagt en men zal u geven; zoekt en ge zult vinden; klopt en men zal u opendoen. Want wie vraagt, ontvangt; wie zoekt, vindt, en wie klopt, hem doet men open.

Volgende mis Vorige mis