Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Eerste zondag van de Veertigdagentijd

Christ in the Wilderness (Ivan Nikolaevich Kramskoy, 1872, Tretyakov Gall. Moscow)
Mc 1:12

De Geest dreef Hem weg, recht de woestijn in.

Volgende mis Vorige mis