Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Doop van de Heer

Baptism of Jesus (William Blake, 1820)
Mc 1:10

Meteen toen Hij uit het water kwam, zag Hij de hemel openbreken en de Geest als een duif op zich neerkomen.

Volgende mis Vorige mis