Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

HH. Onnozele Kinderen, martelaren

Escape by night (Rose Datoc Dall, © Rose Datoc Dall)
Mt 2:13-14

Toen ze de wijk genomen hadden, verscheen aan Jozef in een droom een engel van de Heer, die zei: ‘Sta op, neem het kind en zijn moeder mee en vlucht naar Egypte, en blijf daar tot ik u waarschuw. Want Herodes staat het kind naar het leven.’ Hij stond op en nam nog die nacht met het kind en zijn moeder de wijk naar Egypte.

Volgende mis Vorige mis