Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Achttiende zondag door het jaar

Zonder titel (Georges Meertens, 1957, Breda's Museum, © Georges Meertens)
Mt 14:19-21

‘Hij verzocht de mensen op het gras te gaan zitten, nam die vijf broden en twee vissen, keek op naar de hemel, sprak de zegenbede uit, Hij brak de broden en gaf ze aan de leerlingen, en de leerlingen gaven ze aan de mensen. Allemaal hadden ze volop te eten. Ze haalden de brokken op die over waren, twaalf korven vol. Afgezien van vrouwen en kinderen waren het zo’n vijfduizend man die gegeten hadden.

Volgende mis Vorige mis