Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Hemelvaart van de Heer

Uitzending van de leerlingen
Mt 28:18-20

Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga, en maak alle volkeren tot leerling; doop hen in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest, en leer hun alles onderhouden wat Ik jullie geboden heb. Weet wel, Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld.’.

Volgende mis Vorige mis