Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Donderdag van de vierde week van de Veertigdagentijd

The Preaching of St. John the Baptist  (Pieter Bruegel the Elder, 1566, Museum of Fine Arts, Budapest)
jh 5:31-36

Indien Ik over Mijzelf getuig, dan is mijn getuigenis niet betrouwbaar. Er is een ander, die over Mij getuigt; en Ik weet, dat het getuigenis, dat Hij over Mij aflegt, betrouwbaar is. — Gij hebt een gezantschap naar Johannes gezonden; en hij heeft voor de waarheid getuigd. Zeker, Ik aanvaard geen getuigenis van een mens; maar Ik zeg dit, opdat gij gered moogt worden. Hij was de brandende en hel schijnende lamp; gij hebt u zelfs een ogenblik in zijn licht willen verheugen. — Maar Ik heb een getuigenis groter dan dat van Johannes: want de werken, die de Vader Mij te volbrengen gaf, de werken juist die Ik doe, zij getuigen van Mij, dat de Vader Mij gezonden heeft. —.

Volgende mis Vorige mis