Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Heilige Familie

Adoration of the Name of Jesus (El Greco, 1578-1579, Chapter House, Monasterio de San Lorenzo, El Escorial)
Kol 3:15-17

En laat de vrede van Christus heersen in uw hart; daartoe bent u immers geroepen, als ledematen van één lichaam. En wees dankbaar. Laat het woord van Christus in volle rijkdom onder u wonen. Leer en vermaan elkaar met alle wijsheid. Zing voor God met een dankbaar hart psalmen, hymnen en geestelijke liederen. Doe alles wat u in woord of daad verricht in de naam van de Heer Jezus, God de Vader dankend door Hem.

Volgende mis Vorige mis