Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Palmzondag

Jesus painting (David Garibaldi, © David Garibaldi)
Mt 27:28-30

Ze trokken Hem zijn kleren uit en hingen Hem een rode mantel om; ze vlochten een krans van doorns, zetten die op zijn hoofd, gaven Hem een rietstok in de rechterhand, vielen voor Hem op de knieën en dreven de spot met Hem door te zeggen: ‘Gegroet, koning van de Joden!’ En ze spuwden Hem in het gezicht, pakten de rietstok en sloegen Hem op zijn hoofd.

Volgende mis Vorige mis