Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Palmzondag

Agony in the Garden (Giovanni Bellini, 1465, National Gallery, London)
Mt 26:37-39

Hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeüs met zich mee en begon bedrukt en onrustig te worden. Toen zei Hij tegen hen: ‘Ik ben dodelijk bedroefd. Blijf hier, en blijf wakker met Mij.’ Hij ging een eindje verder, wierp zich voorover en bad: ‘Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan Mij voorbijgaan. Maar niet zoals Ik wil, maar zoals U wilt.’.

Volgende mis Vorige mis