Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Vierde Zondag van de Advent

Stammbaum Jesu (Sieger Köder, © Sieger Köder)
Lc 3:6

En alle vlees zal zien Gods heil.

Volgende mis Vorige mis