Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Vierde Zondag van de Advent

Harrowing of Hell (c 1240)
Lc 3:6

En alle vlees zal zien Gods heil.

Volgende mis Vorige mis