Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Kruisverheffing

The Discovery of the True Cross and St. Helena ( Giovanni Battista Tiepolo, c.1745, Gallerie dell'Accademia, Venice, Italy)
Fil 2:8-11

Heeft Hij zich vernederd; Hij werd gehoorzaam tot de dood, de dood aan een kruis. Daarom ook heeft God Hem hoog verheven en Hem de naam verleend die boven alle namen staat, opdat in de naam van Jezus iedere knie zich zou buigen, in de hemel, op aarde en onder de aarde, en iedere tong zou belijden tot eer van God, de Vader: de Heer, dat is Jezus Christus.

Volgende mis Vorige mis