Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Kruisverheffing

Divinity collection (Raymond Francis John, 2014, © Raymond Francis John)
Fil 2:5-8

L at dezelfde gezindheid onder u heersen, als ook in Christus Jesus was. Want hoewel Hij Gods gestalte bezat en zijn gelijkheid met God geen roof hoefde achten, heeft Hij toch er Zich van ontdaan, door de gestalte aan te nemen van een slaaf en gelijk te worden aan de mensen. En toen Hij uiterlijk als een mens werd bevonden, heeft Hij Zich nog vernederd, door gehoorzaam te worden tot de dood, ja, tot de dood van het kruis.

Volgende mis Vorige mis