Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Vijftiende zondag na Pinksteren

The Widow of Nain (The Fifteenth Sunday after Pentecost from the Liturgical Calendar poster series)
Lc 7:15-16

De dode richtte zich op, en begon te spreken. Zo gaf Hij hem aan zijn moeder terug. Allen werden door vrees bevangen; ze verheerlijkten God en zeiden: Een groot profeet is onder ons opgestaan; en: God heeft zijn volk bezocht!

Volgende mis Vorige mis