Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Vijftiende zondag na Pinksteren

Jesus Resurrecting the Son of the Widow of Naim (Pierre Bouillon, Musée de Tessé )
lc 7:11-14

Enige tijd later ging Hij naar een stad. Naïn geheten, vergezeld van zijn leerlingen en van een talrijke schare. Juist toen Hij de stadspoort naderde, werd er een dode uitgedragen, de enige zoon van zijn moeder, die weduwe was. Heel veel mensen uit de stad vergezelden haar. Toen de Heer haar zag, had Hij innig medelijden met haar, en zeide tot haar: Ween maar niet. Hij kwam dichterbij, en raakte de baar aan; de dragers bleven staan. En Hij sprak: Jonge man, Ik zeg u: Sta op.

Volgende mis Vorige mis