Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Dertiende zondag na Pinksteren

The Ten Lepers (James C. Christensen, © James Christensen)
Lc 17:14-15

Toen Hij ze zag, zei Hij hun: Gaat heen, vertoont u aan de priesters. En terwijl ze er heen gingen, werden ze rein. Eén van hen keerde terug, zodra hij zich genezen zag. Met luider stem verheerlijkte hij God.

Volgende mis Vorige mis