Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Dertiende zondag na Pinksteren

The Temptations of Christ, Bringer of the Evangelic Law (Sandro Botticelli, 1480–1482, Sistine Chapel, Rome)
Lc 17:12-14

Toen Hij zeker dorp binnenging, kwamen Hem tien melaatsen tegemoet. Ze bleven op een afstand staan, en riepen luid: Jesus, Meester, ontferm U onzer. Toen Hij ze zag, zei Hij hun: Gaat heen, vertoont u aan de priesters. En terwijl ze er heen gingen, werden ze rein.

Volgende mis Vorige mis