Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Zesde zondag na Pinksteren

The History of Redemption - We were buried with him by baptism into death (Chris Koelle, © Chris Koelle)
Rom 6:4

In die gemeenschap met zijn Dood zijn we dus begraven met Hem door het Doopsel, opdat ook wij een nieuw leven zouden leiden, zoals Christus door de glorie van den Vader uit de doden is opgewekt.

Volgende mis Vorige mis