Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Zesde zondag na Pinksteren

Baptism (Ivanka Demchuk, © Ivanka Demchuk)
Rom 6:3-5

Of weet gij niet, dat wij allen, die gedoopt zijn tot de gemeenschap met Christus Jesus, dat we gedoopt zijn tot de gemeenschap met zijn Dood? In die gemeenschap met zijn Dood zijn we dus begraven met Hem door het Doopsel, opdat ook wij een nieuw leven zouden leiden, zoals Christus door de glorie van den Vader uit de doden is opgewekt. Want wanneer wij met Hem zijn saamgegroeid door het beeld van zijn Dood, dan zullen we het ook wezen door dat van zijn Verrijzenis.

Volgende mis Vorige mis