Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Vierde zondag na Pinksteren

The miraculous catch of fish (Oleksandr Antonyuk, © Oleksandr Antonyuk)
Lc 5:4-6

Toen Hij uitgesproken was zei Hij tegen Simon: ‘Vaar nu het meer op naar diep water. Daar moeten jullie je netten uitwerpen.’ ‘Meester,’ antwoordde Simon, ‘de hele nacht hebben we ons al afgetobd zonder iets te vangen. Maar als U het zegt zal ik de netten uitwerpen.’ Dat deden ze en ze vingen zo’n massa vis dat hun netten ervan scheurden.

Volgende mis Vorige mis