Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Vierde zondag na Pinksteren

LA PESCA MILAGROSA (Nerina Canzi, 2015, © Nerina Canzi)
Lc 5:4-7

Toen Hij zijn toespraak had beëindigd, zei Hij tot Simon: Steek nu verder van wal, en werp uw netten uit voor de vangst. Maar Simon antwoordde Hem: Meester, we hebben de hele nacht gewerkt, en niets gevangen; toch werp ik op uw woord de netten uit. Ze deden het, en vingen zoveel vis, dat hun net er van scheurde. Nu wenkten ze hun makkers in de andere boot, om hen te komen helpen. Ze kwamen, en vulden beide boten tot zinkens toe.

Volgende mis Vorige mis