Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Derde zondag na Pinksteren

Prodigal Son Orthodox Icon
Lc 15:1-3

Intussen kwamen alle tollenaars en zondaars naar Hem toe, om Hem te horen. Maar de farizeën en schriftgeleerden mopperden, en zeiden: Hij ontvangt zondaars, en eet met hen. Toen sprak Hij tot hen deze gelijkenis.

Volgende mis Vorige mis