Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Derde zondag na Pinksteren

The History of Redemption - And after you have suffered a little while (Chris Koelle, © Chris Koelle)
1 Pet 5:10

De God van alle genade, die u in Christus riep tot zijn eeuwige glorie, Hij zal u na kortstondig lijden oprichten en sterken, stevigen en bevestigen.

Volgende mis Vorige mis