Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Dinsdag in de Goede Week

Agnus Dei (Francisco de Zurbarán, 1635–40, Prado Museum in Madrid, Spain)
jer 11:19-20

Ik zelf was als een argeloos lam, Dat naar de slachtbank wordt geleid. Ik wist niet eens, dat zij aanslagen tegen mij smeedden: Komt, laten we de boom in zijn volle kracht vellen, Hem uit het land der levenden rukken, Zodat zijn naam niet meer wordt genoemd. Jahweh der heirscharen, rechtvaardige Rechter, Die harten en nieren doorgrondt: Laat mij zien, hoe Gij wraak op hen neemt, Want U vertrouw ik mijn recht toe.

Volgende mis Vorige mis