Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Heilig Hart van Jezus

Coração de Jesus (Tarsila do Amaral, 1926)
Deut 7:7-8

Niet omdat gij talrijker zijt dan andere volken, heeft Jahweh Zich aan u gehecht en u uitverkoren, want gij zijt het kleinste van alle volken; maar omdat Jahweh u lief had en zijn eed wilde houden, die Hij uw vaderen gezworen had, daarom heeft Jahweh u weggeleid met sterke hand en u bevrijd uit het slavenhuis, uit de macht van Farao, den koning van Egypte.

Volgende mis Vorige mis