Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Zaterdag onder het octaaf van Pasen

Emmaus (Janet Brooks Gerloff, © Janet Brooks Gerloff)
Mc 16:11-13

Toen die hoorden dat Hij leefde en door haar gezien was, geloofden ze het niet. Daarna verscheen Hij in een andere gedaante aan twee van hen, toen die te voet op weg waren naar het land. Zij gingen terug en vertelden het aan de anderen. Ook hen geloofden ze niet.

Volgende mis Vorige mis