Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Negenentwintigste zondag door het jaar

La Passion du Christ: Cruxifixion, 1951 (Bernard Buffet, 1951, Vatican Museum, © Bernard Buffet)
Mc 10:35-38

Toen kwamen Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs, bij Hem: ‘Meester, we willen U vragen iets voor ons te doen.’ Hij vroeg hun: ‘Wat wil je dan dat Ik voor jullie doe?’ Ze zeiden Hem: ‘Dat een van ons rechts en de ander links van U mag zitten, als U in uw heerlijkheid gekomen bent.’ Maar Jezus zei hun: ‘Je weet niet wat je vraagt. Kunnen jullie de beker drinken die Ik drink, of gedoopt worden met de doop waarmee Ik gedoopt word?’.

Volgende mis Vorige mis