Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Heilig Hart van Jezus

Ikone Gottesmutter die Helferin in der Geburt
Mt 11:27

Alles is Mij door mijn Vader in handen gegeven. Niemand kent de Zoon behalve de Vader, en niemand kent de Vader behalve de Zoon, en ieder aan wie de Zoon Hem heeft willen onthullen.

Volgende mis Vorige mis