Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Achttiende zondag na Pinksteren

Healing of the paralytic (John Armstrong, © John Armstrong)
Mt 9:5-7

‘Want wat is eenvoudiger? Zeggen: uw zonden worden vergeven, of zeggen: sta op en loop? Maar opdat u weet dat de Mensenzoon bevoegd is om op aarde zonden te vergeven’ – toen zei Hij tegen de verlamde: ‘Sta op, pak uw bed op en ga naar huis.’ En hij stond op en ging naar huis.

Volgende mis Vorige mis