Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Quatertemperwoensdag in september

Guérison d'un épileptique ("Très Riches Heures du Duc de Berry", 1410-1411, Musée Condé à Chantilly, France)
Mc 9:25-29

Toen Jezus zag dat de menigte toestroomde, bestrafte hij de onreine geest met de woorden: ‘Stomme en dove geest, Ik beveel je, ga uit hem weg en kom niet meer in hem terug.’ Onder gekrijs en veel stuiptrekkingen ging hij weg. Hij bleef achter als een lijk, zodat velen zeiden: ‘Hij is dood.’ Maar Jezus nam hem bij de hand en liet hem opstaan, en hij stond op. Thuisgekomen, alleen met zijn leerlingen, vroegen dezen Hem: ‘Waarom konden wij die geest niet uitdrijven?’ Hij zei tegen hen: ‘Dit soort kun je niet anders uitdrijven dan met gebed.’.

Volgende mis Vorige mis