Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Vijfde zondag van de Veertigdagentijd

Christ's Descent into Hell (Follower of Hieronymus Bosch)
Rom 8:10-11

Maar zo Christus in u is, dan is het lichaam wel dood door de zonde, doch de geest blijft in leven door de gerechtigheid. En zo in u woont de Geest van Hem, die Jesus uit de doden heeft opgewekt, dan zal Hij, die Christus Jesus uit de doden heeft opgewekt, ook uw sterfelijke lichamen ten leven verwekken door zijn Geest, die in u woont.

Volgende mis Vorige mis