Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Kerstmis

Divine Grace (Teresa Kogut)
Jh 1:14

Ja, het woord is vlees geworden! Hij is onder ons zijn tent komen opslaan en we hebben zijn heerlijkheid gezien, de heerlijkheid die Hij als eniggeboren Zoon aan de Vader ontleende, vervuld als Hij was van genade en waarheid.

Volgende mis Vorige mis