Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Drieëndertigste zondag door het jaar

Het Laatste Oordeel (Hans Memling, 1467-71, Muzeum Narodowe, Gdansk)
Mc 13:24-27

Maar in die dagen na de verschrikking zal de zon verduisterd worden, en de maan haar licht niet meer laten schijnen, en zullen de sterren van de hemel vallen en de hemelse machten wankelen. En dan zal men de Mensenzoon op wolken zien komen, met veel macht en heerlijkheid. Dan zal Hij de engelen uitzenden en zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het uiteinde van de aarde tot aan het uiteinde van de hemel.

Volgende mis Vorige mis