Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Tweeëndertigste zondag door het jaar

The widow's mite (James C. Christensen, 1988, © James C. Christensen)
Mc 12:41-44

Gezeten tegenover de offerkist, bekeek Hij hoe de menigte kopergeld in de offerkist gooide. Veel rijken gooiden er veel in. Er kwam een arme weduwe, die er twee muntjes in gooide, ter waarde van een quadrans. Hij riep zijn leerlingen bij zich en zei tegen hen: ‘Ik verzeker jullie, die arme weduwe gooide meer in de offerkist dan alle anderen. Want allen gooiden er iets in van hun overvloed, maar zij gooide er van haar armoede alles in wat ze had, heel haar levensonderhoud.’.

Volgende mis Vorige mis