Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Zevenentwintigste zondag door het jaar

Dejad a los niños acercarse a mí (Emil Nolde)
Mc 10:14

Toen Jezus dat zag, werd Hij verontwaardigd: ‘Laat die kinderen bij Me komen, en houd hen niet tegen, want van zulke kinderen is het koninkrijk van God.’

Volgende mis Vorige mis