Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Zesentwintigste zondag door het jaar

Geef geen ergernis (1891)
Mc 9:40-42

Immers, wie niet tegen ons is, is vóór ons. Want als iemand je een beker water geeft omdat jullie van Christus zijn, Ik verzeker jullie, zijn loon zal hem niet ontgaan. Wie één van deze kleinen die op Mij vertrouwen ten val brengt, kan beter met een molensteen om zijn nek in zee geworpen worden.

Volgende mis Vorige mis