Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Vijfentwintigste zondag door het jaar

Christ and child (Carl Heinrich Bloch)
Mc 9:35-37

Hij ging zitten, riep de twaalf en zei hun: ‘Als iemand de eerste wil zijn, zal hij de laatste van allen zijn en de dienaar van allen.’ Hij haalde er een kind bij, zette het in hun midden, sloeg er zijn armen omheen en zei tegen hen: ‘Wie een van zulke kinderen ontvangt in mijn naam, ontvangt Mij. En wie Mij ontvangt, ontvangt niet Mij, maar Hem die Mij gezonden heeft.’.

Volgende mis Vorige mis