Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Tweeëntwintigste zondag door het jaar

Everydays Matters 053 (Shunnin, 2008, © Shunnin)
Mc 7:14-15

Weer riep Hij de mensen bij zich en zei tegen hen: ‘Luister allemaal naar Mij en begrijp Me toch. Niets wat van buitenaf in de mens komt, kan hem onrein maken. Maar wat uit de mens komt, dat maakt hem onrein.’.

Volgende mis Vorige mis