Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Transfiguratie van de Heer

Verklärung (Sieger Köder, © Sieger Köder)
Mc 9:2-4

Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en Johannes met zich mee een hoge berg op, waar Hij met hen alleen was. Voor hun ogen veranderde Hij van gedaante, en zijn kleren werden schitterend wit, zoals geen bleker op aarde ze maken kan. Elia verscheen hun samen met Mozes, in gesprek met Jezus.

Volgende mis Vorige mis