Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Zestiende zondag door het jaar

Jesus with children
Mc 6:34

Toen Hij van boord ging, zag Hij een grote menigte, en Hij had zeer met hen te doen, omdat ze als schapen zonder herder waren, en Hij begon hen uitvoerig te onderrichten.

Volgende mis Vorige mis