Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Vijftiende zondag door het jaar

Converse hipster (mappystyle)
Mc 6:10-12

Hij zei tegen hen: ‘Als je bij iemand onderdak krijgt, blijf daar dan tot je weer verder reist. En als je ergens niet ontvangen wordt, en ze luisteren niet naar jullie, ga daar dan weg, en stamp het zand van je voeten: een getuigenis tegen hen!’ Ze gingen op weg en riepen op tot bekering.

Volgende mis Vorige mis