Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Veertiende zondag door het jaar

Christ in the House of His Parents ('The Carpenter's Shop') (John Everett Millais, 1849, Tate Britain)
Mc 6:2-3

Toen het sabbat was, begon Hij in de synagoge onderricht te geven. Veel toehoorders waren verbaasd en zeiden: ‘Waar heeft Hij dat vandaan, wat voor wijsheid is Hem gegeven, en dan die machtige daden die door zijn handen totstandkomen? Dat is toch de timmerman, de zoon van Maria en de broer van Jakobus en Joses en Juda en Simon? Zijn zusters wonen toch hier bij ons?’ En ze namen aanstoot aan Hem.

Volgende mis Vorige mis