Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Tiende zondag door het jaar

Holy Ghost
Mc 3:28-29

‘Ik verzeker u, alles zal de mensenkinderen vergeven worden, hun zonden en de lastertaal die ze gesproken hebben. Maar wie de heilige Geest lastert, krijgt in eeuwigheid geen vergeving, maar is schuldig aan een eeuwige zonde.’.

Volgende mis Vorige mis