Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Zesde zondag van Pasen

Sacred Heart of Jesus with Saint Ignatius of Loyola and Saint Louis Gonzaga (José de Páez, 1770)
Jh 15:12-15

Dit is mijn opdracht: dat jullie elkaar liefhebben met de liefde die Ik jullie heb toegedragen. De grootste liefde die iemand zijn vrienden kan betonen, bestaat hierin dat hij zijn leven voor hen geeft. Mijn vrienden zijn jullie, maar dan moeten jullie ook doen wat Ik jullie opdraag. Voor Mij zijn jullie geen dienstknechten meer: een knecht heeft geen begrip van wat zijn meester doet. Vrienden noem Ik jullie, omdat Ik alles wat Ik van de Vader heb vernomen, aan jullie heb meegedeeld.

Volgende mis Vorige mis