Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Zevenentwintigste zondag door het jaar

This is the heir. Come let us kill him and seize his inheritance
mt 21:37-39

Ten laatste zond hij zijn zoon tot hen; want hij sprak: Voor mijn zoon zullen ze wel ontzag hebben. Maar toen de landbouwers den zoon zagen komen, zeiden ze onder elkaar: Dat is de erfgenaam; komt, laten we hem doden; dan zullen wij zijn erfenis krijgen. Ze grepen hem vast, wierpen hem buiten de wijngaard, en doodden hem.

Volgende mis Vorige mis