Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Zevenentwintigste zondag door het jaar

Toon helpt Luk
Lc 17:10

‘Zo moeten ook jullie zeggen, als je alles hebt gedaan wat je werd opgedragen: “Wij zijn maar slaven; we hebben gedaan wat we moesten doen.” ’.

Volgende mis Vorige mis